حمید نعمت‌الله: در حق بهمن مفید ظلم کردند، ظالمان فراموش نخواهند شد