سخنرانی در آمستردام با موضوع؛ ادبیات متعهد و کتاباین سانسور لعنتی