فیلم «وقت چیغ انار»، ساخته گراناز موسوی از استرالیا به آکادمی اسکار معرفی شد