محمد تنگستانی؛موافق انقلاب هستم و می‌خواهم روزانه ۳ بار انقلاب بشود