رجایی شهر

17 March 2020

فرهاد فهندژ به مرخصی آمد

فرهاد فهندژ، زندانی بهایی، بعد از ۷ سال و نیم  از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی آمد. این شهروند ساکن گرگان، متولد ۱۳۳۸ در شهرستان تربت […]