سانسور موسیقی

12 April 2020

قوادگی فرهنگی تا کجا؟

ترانه‌های فولكلور بخشی از فرهنگ هر ملت و مملکتی محسوب می‌شوند و سرمایه فرهنگی‌اند. آقایان «محمد بحرانی» و «محسن شریفیان» دمتان گرم که به فکر شادی […]
13 March 2020

Music Belongs to the People

Mohammad Tangestani Over the last year Iran’s hardliners have launched an assault on music, calling for bans on concerts and live performances. In recent months, the […]