سینا ولی‌الله

26 March 2020

مهناز افشار و چند پاسخ خیر

محمد تنگستانی آیا «مهناز افشار» به یک فعال توییتری بدل شده است؟ پاسخ به باور من «یک کلمه‌ است؛ «خیر». صورت مسئله خیلی ساده است و […]