شمس لنگرودی

31 October 2020

تسلط دریابندری بر زبان و لحن

 نجف دریابندری متولد ۱۳۰۹ در آبادان است. ارنست همینگوی را با ترجمه نجف دریابندری شناخته‌ایم. او که انگلیسی را به طور خودآموز فراگرفته، «وداع با اسلحه» […]