شیوع کرونا

16 March 2020

 لباس شخصی‌ها در قم مقابل آینه‌ دست به یقه شدند

یک شهروند ۴۲ ساله ساکن قم می‌گوید؛ لباس‌شخصی‌ها اول در حرم را شکستند، بعد  خودشان را بازداشت و در آخر هم امنیت حرم را برقرار کردند. اطراف حرم معصومه […]