مصطفی‌کریم بیگی

28 July 2020

نشانه‌شناسی یک کنش‌توییتری

محمد تنگستانی بعد از اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا،  توییتر را به   عنوان تریبون تبلیغی و بعد پیام‌رسانی برای انتشار تصمیمات و دعواهای سیاسی  […]