کرونا

17 March 2020

فرهاد فهندژ به مرخصی آمد

فرهاد فهندژ، زندانی بهایی، بعد از ۷ سال و نیم  از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی آمد. این شهروند ساکن گرگان، متولد ۱۳۳۸ در شهرستان تربت […]
16 March 2020

 لباس شخصی‌ها در قم مقابل آینه‌ دست به یقه شدند

یک شهروند ۴۲ ساله ساکن قم می‌گوید؛ لباس‌شخصی‌ها اول در حرم را شکستند، بعد  خودشان را بازداشت و در آخر هم امنیت حرم را برقرار کردند. اطراف حرم معصومه […]